Tarieven

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Tijdens een eerste afspraak wordt onderzocht of u voor uw juridisch probleem een advocaat nodig heeft. U kan deze afspraak direct en snel online maken.

 

Alle prestaties en diensten voor juridisch werk van een advocaat worden berekend in een ereloon.

 

Het meest gangbaar is een vergoeding op basis van uurtarief. Dit tarief wordt besproken tijdens een eerste afspraak, de hoogte ervan wordt bepaald naar gelang het belang, hoogdringendheid of omvang van de zaak. Alle prestaties worden nauwgezet bijgehouden onder de vorm van een timesheet en kunnen steeds door U geraadpleegd worden.

 

Het ereloon kan eveneens berekend worden volgens de waarde van de zaak. Het ereloon wordt dan berekend op basis van onderstaande percentages:

 

van € 0 tot € 7.500: 15%

van € 7.500 tot € 50.000: 10%

van € 50.000 tot 125.000: 8%

van € 125.000 tot € 250.000: 6%

> € 250.000 : 4%

 

Naast het ereloon kunnen nog kosten in rekening worden gebracht in verband met de behandeling van de zaak.

 

Dactylo procedurestukken en brieven: € 8,00 per pagina

Kopies: € 0,15 per kopie

Kilometervergoeding: € 0,60 per kilometer

(Tarieven exclusief BTW)

Tarieven

 

Visie: betaalbare toegang tot de advocaat - transparantie

 

 

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Dehaernestraat 27

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 70 40

F. 057 / 21 86 91

M. 0478 / 75 90 18

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak