Pro deo

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Pro Deo - kosteloze bijstand

 

Visie: betaalbare toegang tot de advocaat - transparantie

 

Het kantoor neemt ook dossiers aan onder de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand.

 

U vraagt zich af hoe u kunt nagaan of u in aanmerking komt? Uw gezinsinkomen is fundamenteel bij de berekening van uw eventuele steun.

 

 

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Dehaernestraat 27

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 70 40

F. 057 / 21 86 91

M. 0478 / 75 90 18

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak