Tarieven

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Het ereloon van de advocaat

 

Visie: betaalbare toegang tot de advocaat - transparantie

 

Het kantoor beoogt een zo transparant mogelijk beleid te voeren m.b.t. de erelonen, kosten en gerechtskosten. Daarom wordt er in principe gewerkt met een model-contract en tussentijdse voorschotten (o.v.v. provisionele ereloonstaten) om zo te vermijden dat u voor verrassingen komt te staan. De betaalde voorschotten worden bij de uiteindelijke afrekening, via de ereloonnota, in mindering gebracht.

 

U bent steeds welkom voor een eerste, geheel verblijvende, adviesraadpleging. Tijdens dit “intake”-gesprek wordt geluisterd naar uw verhaal en wordt doelgericht nagegaan welke mogelijkheden u heeft om op te treden. Indien u na dit gesprek de beslissing neemt om verdere stappen te ondernemen wordt er gewerkt met een ereloon.

 

Veel voorkomende procedures worden voor u gevoerd aan forfaitaire prijs. Zo weet u direct waaraan u toe bent. Voor meer informatie kunt u terecht op de diverse subpagina's onder het menu tarieven.

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Frenchlaan 8

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 11 40

F. 057 / 20 27 49

M. 0478 / 75 90 18

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak