Rechtsplegings-vergoeding

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Naar aanleiding van elke gerechtelijke procedure doet de Rechtbank uitspraak over welke partij "de in het ongelijk gesteld partij" is. Deze partij wordt veroordeeld tot de kosten van de procedure, waaronder de kosten van dagvaarding en een rechtsplegingsvergoeding voor de "in het gelijk gestelde partij".

 

Door de rechtsplegingsvergoeding kan in heel wat gevallen een belangrijk deel en soms zelfs de volledige erelonen op de verliezende partij verhaald worden.

 

De bedragen zijn bij KB als volgt begroot:

 

 

Rechtsplegingsvergoeding

 

Visie: betaalbare toegang tot de advocaat - transparantie

 

 

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Dehaernestraat 27

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 70 40

F. 057 / 21 86 91

M. 0478 / 75 90 18

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak