Incasso - invorderingen

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Het kantoor streeft naar een invordering zonder extra kosten voor u. Door gebruik te maken van uw algemene factuurvoorwaarden, verhalen wij de incassokosten op de debiteur.

 

Wij streven er principieel naar dat u ons niet hoeft te betalen, doch wel uw schuldenaar.

 

U ontvangt de hoofdsom en de kosten en erelonen van het kantoor worden bij niet geprotesteerde facturen volledig gedragen door de wanbetaler, bestaande uit de intresten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding.

 

In het geval van insolvabiliteit van de schuldenaar en ingeval van betwisting worden er prijsafspraken op maat gemaakt.

 

Voor ondernemers die meerdere zaken op jaarbasis aanbieden kan een aangepast tariefplan overeengekomen worden.

 

Het kantoor is aangesloten en erkend door het directiecomité van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Incasso - invorderingen

 

Visie: betaalbare toegang tot de advocaat - transparantie

 

 

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Dehaernestraat 27

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 70 40

F. 057 / 21 86 91

M. 0478 / 75 90 18

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak