Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

 

 

 

 

Advocaat voor KMO & Bedrijf

 

Als onderneming wordt u geconfronteerd met problemen van zeer uiteenlopende aard. Door de uiteenlopende domeinen waarin het kantoor bedreven is, kunnen wij uw bedrijf helpen in diverse rechtstakken. De persoonlijke band met uw bedrijf draagt bij aan een succesvol eindresultaat.

 

Ongeval of verkeersovertreding

 

Raakt u betrokken in een ongeval? Wij helpen graag bij de recuperatie van uw schade, dan wel het beperken van de vordering van uw tegenpartij.

Ook bij een verkeersovertreding helpen wij u bij het nagaan van de rechtmatigheid en het milderen van uw straf.

 

Huurgeschil

 

Vertoont uw huurwoning gebreken? Wordt u als verhuurder geconfronteerd met een wanbetaler? Heeft u een probleem i.v.m. uw pachtovereenkomst? Wij geven juridisch advies en starten desgewenst een procedure voor de Vrederechter.

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Algemene voorwaarden & Incasso

 

Vele ondernemers onderschatten de kracht van algemene voorwaarden. Zorg dat u steeds correct contracteert en handel preventief. Zo wordt u later niet geconfronteerd met onverwachte toestanden.

Wij helpen u bij de redactie van uw algemene voorwaarden en passen deze toe bij incasso van uw facturen.

 

Ontslag en arbeidsongeval

 

We werken om te leven... maar soms loopt het fout. Raakt u in een dispuut met uw werkgever of wordt u het slachtoffer van een arbeidsongeval. Wij helpen u verder.

 

 

Echtscheiding

 

Indien u het besluit heeft genomen om te scheiden van uw partner staan wij u graag bij in alle discretie en vertrouwen. Bij een echtscheiding fungeren wij als uw eerste aanspreekpunt en hebben wij ook voor het menselijke aspect.

 

Bouwgeschillen & burenhinder

 

Het kantoor heeft expertise in de behandeling van bouwgeschillen. Hinder van uw nabuur, wegenwerken, renovatieproblemen... ieder van ons wordt ermee geconfronteerd. Wij zorgen voor een eigen technisch raadsman en laten u niet in de kou staan.

 

Vreemdelingenrecht

 

Het verkrijgen van een recht op verblijf is vaak niet eenvoudig. De wetgeving terzake is zeer strikt en bevat tal van vormvereisten. Wij helpen u de juiste weg te vinden.

Het kantoor geeft tevens advies en geeft aan wanneer een procedure geen kans op slagen heeft.

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Dehaernestraat 27

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 70 40

F. 057 / 21 86 91

M. 0478 / 75 90 18

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak