Actua

"De his quae non sunt et quae non apparent, idem est iudicium"

 

(Het gerecht stelt het niet bewezene gelijk aan het niet bestaande)

Actueel

Vanaf 1 oktober 2016: verplichting tot dragen helm, houder zijn van rijbewijs en nummerplaat voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/u

 

Vanaf 1 oktober 2016 worden elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/u in de Wegcode ondergebracht in een aparte categorie bromfietsen. De fiets dient te voldoen aan volgende technische kenmerken: "een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft".

 

De regelgeving inzake wegverkeer voor bromfietsen is voor gebruikers van een elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 km/u vanaf 1 oktober 2016 van toepassing. Concreet betekent dit dat vanaf 1 oktober 2016 de dracht van een helm voor elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 km/u verplicht is, deze fietsen voorzien dienen te worden van een nummerplaat die begint met de letter P, geldig verzekerd dienen te zijn en de bestuurder een rijbewijs dient te hebben voor het besturen van een traditionele bromfiets.

 

Bron: Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

 

Contact

 

Kantoor Ieper

 

Frenchlaan 8

8900 Ieper

 

T. 057 / 20 11 40

F. 057 / 20 27 49

M. 0478 / 75 90 18 (bij voorkeur)

E. info@advocaat-cattrysse.eu

 

Spreekuur: na afspraak